Napsali o Nás

Základní škola Pacov

Článek z denního tisku

Pohled do světa hmyzu

Ve čtvrtek 22. února čekal na žáky šestých a sedmých tříd nevšední zážitek. Odborná učebna přírodopisu se změnila v království bezobratlých, zejména hmyzu. To totiž pan Karel Švec zavítal se svými miláčky do naší školy. A že bylo na co se dívat!

Pan Švec v rámci naučného a poznávacího programu postupně představil žákům přes 40 druhů bezobratlých z různých koutů světa. Například šváby, kudlanky, pakobylky, mnohonožky, stonožky, strašilky, pavouky, ploštice, štíry, brouky, nechyběly i takové rarity jako snovačka jedovatá (známá pod názvem černá vdova s pověstnou červenou skvrnou na zadečku), jedovatá stonožka, životu nebezpečný štír a také ploštice, které dokáží z ústního ústrojí stříkat jedovatý sekret. Právě oni potvrzovali zajímavé zjištění, že čím menší živočich, tím prudším jedem disponuje. Žádný strach! Tito jedovatí tvorové však zůstali bezpečně uzavřeni ve svých boxech. Lektor velmi názorně objasnil žákům proměnu nedokonalou a proměnu dokonalou a doplnil svůj výklad ukázkami vývojových stádií. Vysvětlil, že mezi samci a samicemi stejného druhu mohou být výrazné rozdíly ve vzhledu - tzv. pohlavní dvojtvárnost - obzvláště patrná u strašilek, kudlanek či některých brouků. Všechny zaujal obrovský šváb madagaskarský, přezdívaný syčivý, který vydává v ohrožení (při manipulaci, někdy i při dotyku) syčivý zvuk. Zní to sice hrozivě, ale opravdu není čeho se bát. Zpestřením přednášky byla nabídka pro odvážné žáky, že si mohou vzít některé exempláře hmyzu do rukou a ukazovat je ostatním. Zájemcům, kteří chtěli posoudit chuťové kvality larev potemníka (moučný červ), byla nabídnuta ochutnávka. Larvy jsou velmi výživné, obsahují poměrně velké množství tuku, ale pro většinu Evropanů platí, že řízek je řízek. Na závěr si žáci prohlédli svlečky (svlečenou kůži) hmyzu a kolekci největších brouků světa.

Pan Švec dokázal žákům, že hmyz není jen otravná havěť, ale že má i svoje kouzlo, a že často se za nevábným vzhledem skrývá velmi zajímavý živočich. Chtěla bych panu Švecovi velmi poděkovat za to, že nám umožnil proniknout do tajů života hmyzu, za vstřícný přístup při zodpovídání našich všetečných otázek i za pochopení pro někdy hlasitější komunikaci dětí při prohlížení exponátů.

Pane Šveci, mnohokrát děkujeme!

Mgr. Jana Růžičková

--------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Moravany

Vážený pane Šveci,

velmi děkujeme za poutavou přednášku s ukázkami a ochutnávkami:),kterou jste na naší škole uskutečnil. Všichni - děti i vyučující - byli nadšeni.

Kéž by takových jako Vy bylo více!

S pozdravem a přáním pěkného dne

Iva EzrováZákladní a mařeřská škola Ždírec nad Doubravou

Hmyz a bezobratlí zavítali na naši školu.

Díky panu Karlu Švecovi jsme měli možnost nahlédnout do světa hmyzu a dozvědět se více o exotických druzích, které ve volné přírodě jen tak neuvidíme. Blíže jsme se seznámili např. s různými druhy švábů, kobylek, pakobylek, ploštic, kudlanek, ale také pavouků, štírů a mnohonožek. Některé z těchto živočichů jsme si mohli dokonce vzít do ruky. Zlatým hřebem vzdělávacího programu byla agama, která byla ochočená a nechala se od nás pohladit. Touto cestou by naše škola chtěla poděkovat panu Švecovi za velmi příjemný a poučný zážitek. Za 1. a 2. stupeň S. Sodomková a M. Konůpková

https://skola.zdirec.cz/

--------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Buttulova Chotěboř

https://www.zsbuttulova.cz/aktuality/2016-2017/pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych

--------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Krucemburk

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

12.5.2017

V pátek 5. května 2017 navštívil naši školu pan Švec se svou unikátní sbírkou hmyzu s bezobratlých...

V pátek 5. května 2017 navštívil naši školu pan Švec se svou unikátní sbírkou hmyzu s bezobratlých. Žáci 3. až 9. třídy se tak v naučném programu měli možnost blíže seznámit se zajímavými druhy bezobratlých z celého světa - různými druhy strašilek, pavouků, brouků, švábů, mnohonožek, kudlanek i štírů. Součástí sbírky byl i největší druh stonožky. Každý druh si žáci zblízka prohlédli (jedovatí živočichové zůstali samozřejmě uzavřeni v boxech) a ti odvážnější si některé živočichy mohli vzít na ruku a ukázat je ostatním.

Program se moc líbil a ti, kdo báli, se podívali alespoň z uctivé vzdálenosti.

Mgr. Jitka Kadlecová

Komentáře žáků 6. třídy:

"Přednáška o hmyzu se mi moc líbila, i když jsem se některých brouků a pavouků bála."

"Hodina byla suprová. Chtěl bych ji ještě jednou."

"Bylo to zábavné a hodně věcí mne překvapilo. Moc jsem se toho dozvěděl a občas měl i strach."

"Na výstavě bylo moc příjemně. Hmyz byl přepychový."

"Bylo to úžasné, zvlášť, když jsem si mohla zvíře i pochovat."

"Bylo to super. Moc jsem se bavil a nejvíc se mi líbil štír."

https://www.zskrucemburk.cz/aktuality/pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych

--------------------------------------------------------------------------------

Video televize Hlinsko

https://www.ahp.cz/videos/pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych/

--------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Ledeč nad Sázavou » Aktuality » Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

V pátek 23 .6. 2017 byl pro žáky 5.-7. tříd připraven naučný a poznávací program "Pohled do světa hmyzu a bezobratlých".

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Během hodinové přednášky děti shlédly desítky živých brouků, švábů, mnohonožek, stonožek, pakobylek, štírů, pavouků atd.

Ti odvážnější žáci si mohli některé druhy vzít i do ruky. Ti ještě statečnější mohli i ochutnat larvy.

Přednáška pana Švece měla velký úspěch.

Děkujeme - vyučující 5.-7. tříd.

Přidáno 25. 6. 2017, autor: Josef Pešek

https://www.zslns.cz/pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych/

--------------------------------------------------------------------------------

ŽŠ Butulova Chotěboř

Úvod » Aktuality » Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

V pondělí 20. března se naše třída společně s dalšími žáky 4. - 7. tříd zúčastnila vzdělávacího programu o hmyzu a bezobratlých živočiších. Jednalo se o jedinečnou sbírku v České republice.

Pan lektor nám představil několik desítek kusů živých exponátů z celého světa. Někteří se jich báli více, jiní méně, a někteří dokonce vůbec. Viděli jsme larvy brouků, mnohonožky, stonožky, strašilky, kudlanky, šváby, brouky, štíry, pavouky a jiné. Nejodvážnější si mohli některé druhy vzít do ruky a ukazovat je ostatním. Jedovatí tvorové však zůstali pevně uzavřeni ve svých boxech. Při posílání larev drátovce došlo i na jejich dobrovolnou ochutnávku.

Přednáška se všem moc líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a ti, co se ze začátku báli, získali odvahu a strach překonali.

Lucie Vachušková, Vojtěch Pleskač a Dominik Kottek, žáci 6. B

https://www.zsbuttulova.cz/aktuality/2016-2017/pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych

-----------------------------------------------------------------------------

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín 

V pondělí 8.1.2018 nás navštívil pan Karel Švec se svojí unikátní sbírkou hmyzu a bezobratlých živočichů. Přivezl s sebou více než 40 druhů brouků, švábů, pakobylek, ploštic, ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod. Přednáška nebyla jen teoretická, na vybrané druhy, které nebyly jedovaté, jsme si mohli sáhnout a ti odvážnější si mohli některé zástupce vzít i do ruky. Součástí byla i ochutnávka moučných červů a ukázka největších brouků světa.

Přednáška se všem moc líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a ti, kteří se ze zpočátku báli, získali odvahu a nakonec strach překonali.

https://skolinzs.khnet.info:8880/wordpress/aktuality/

--------------------------------------------------------------------------------

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou 

Vzdělávací program Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Dne 11. prosince měli žáci naší školy příležitost nahlédnout do světa hmyzu a dozvědět se více o exotických druzích, které ve volné přírodě jen tak nespatříme. Součástí výkladu bylo názorné předvedení mnoha druhů hmyzu (brouků, švábů, strašilek, pakobylek, ploštic, štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek...). Některé si žáci (ti odvážnější) mohli vzít sami do rukou a ukázat je ostatním (těm méně odvážným). Ti nejstatečnější si dokonce vyzkoušeli, jak larvy chutnají.

https://www.skolahradecns.cz/index.php/2017/12/15/vzdelavaci-program-pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych/

--------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Smetanova, Skuteč

https://zs-smetanova.cz/article/2607-pohled-do-sveta-hmyzu-a-bezobratlych/

------------------------------------------------------------------------------ZŠ a MŠ Osová Bítýška

BESEDA O HMYZU

Dne 16. 11. 2017 měli žáci druhého stupně možnost nahlédnout do světa hmyzu a dozvědět se více o exotických druzích, které ve volné přírodě jen tak neuvidíme. Během poučné přednášky jsme se blíže seznámili např. s různými druhy švábů, ploštic, kudlanek, ale také pavouků, štírů a mnohonožek. Některé z těchto živočichů si žáci mohli dokonce vzít do ruky. Získané poznatky se žákům budou hodit nejenom v hodinách přírodopisu, ale třeba i v praktickém životě.

https://www.zsob.cz/aktualne/beseda-o-hmyzu