Program


Program je určen pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a studenty středních škol.

Délka je jedna vyučovací hodina na skupinu/ročník.

Maximální počet žáků ve skupině je 50. Lze však dohodnout i jinou variantu, například výstavu s doplňujícím výkladem. 

Nabízíme naučný a poznávací program, kterým chceme studenty zasvětit do života hmyzu a bezobratlých.

Máme připraveno pro žáky minimálně 40 drůhů živých zvířat a jejich vývojová stádia, které názorně předvedeme, a i některé z nich si mohou vzít žaci do rukou.

Závěrem máme připravenou ukázku největších brouků světa.

Během celé akce je podáván podrobný výklad.